Τελευταία Νέα

    Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

    Στο άρθρο 29 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», η κυβέρνηση εισάγει προς ψήφιση διάταξη που τροποποιεί το άρθρο 30 του ν. 1264/1982 και δίνει η δυνατότητα στον εκάστοτε υπουργό Παιδείας να στέλνει στα δικαστήρια μια απεργία εργαζόμενων στα πανεπιστήμια, αν δεν το πράξουν οι πρυτάνεις! Ανάλογη δυνατότητα δίνει και στον εκάστοτε υπουργό Εσωτερικών για απεργία εργαζομένων   σε οργανισμούς Τοπικής Διοίκησης αν δεν το έχει πράξει ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης.

    Σε μια περίοδο που προχωρούν με ταχείς ρυθμούς οι αντιδραστικοί σχεδιασμοί για την Ανώτατη Εκπαίδευση, οι οποίοι χτυπούν τόσο το δικαίωμα των παιδιών μας στη μόρφωση, όσο και τα ίδια τα εργασιακά μας δικαιώματα, σε μια περίοδο που χειροτερεύουν συνεχώς οι όροι εργασίας μας, η κυβέρνηση θέλει να διασφαλίσει ότι μέσα στα πανεπιστήμια δε θα κουνιέται φύλλο.

    Σε συνέχεια της πανεπιστημιακής αστυνομίας, της θέσπισης αυστηρού πειθαρχικού δικαίου, της συγκρότησης μιας σειράς αντιδραστικών θεσμών, όπως ο Συνήγορος του Φοιτητή, ο Σύμβουλος ακεραιότητας, τώρα χτυπάει περαιτέρω και το δικαίωμά μας στην απεργία! Επιδιώκουν να περνούν όλα τα μέτρα που χτυπούν τα δικαιώματά μας και εξαθλιώνουν τη ζωή μας κι εμείς να μένουμε με το κεφάλι σκυμμένο στη γωνία.

    Ν’ αποσυρθεί τώρα το απαράδεκτο άρθρο 29 του παραπάνω νόμου που θωρακίζει περαιτέρω το κράτος απέναντι στους αγώνες των εργαζόμενων!