Τελευταία Νέα

  Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,

  Α. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη παράλληλα δύο αξιολογήσεις. Αυτή του έτους 2022 κι αυτή του έτους 2023.

  Β. Η αξιολόγηση του έτους 2022 γίνεται με τον παλιό νόμο. Για την αξιολόγηση αυτή είναι σε ισχύ η απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ.

  Γ. Η αξιολόγηση του έτους 2023 γίνεται με το νέο νόμο. Για την απεργία-αποχή από αυτή την αξιολόγηση η κυβέρνηση προσέφυγε στα δικαστήρια κατά της προκήρυξης της ΑΔΕΔΥ. Στη συνέχεια, προκήρυξαν οι ομοσπονδίες, μεταξύ των οποίων και η ΟΔΠΤΕ. Για την αξιολόγηση αυτή είναι σε ισχύ η απεργία-αποχή της ΟΔΠΤΕ

  Κατά συνέπεια, ως εργαζόμενοι που συμμετέχουμε στην απεργία-αποχή πρέπει να καταθέσουμε δύο δηλώσεις συμμετοχής σε αυτή, μία για το έτος 2022 και μία για το έτος 2023. Η πρώτη θα πρέπει να είναι με αναφορά στην απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ και η δεύτερη με αναφορά στην απεργία-αποχή της ΟΔΠΤΕ.

  Επισυνάπτονται οι δύο φόρμες δηλώσεων απεργίας-αποχής, με αναφορά στο όνομα του αρχείου στο έτος που αφορούν.

  Συγκεκριμένα και σε συνέχεια των προηγούμενων υλικών της Ομοσπονδίας μας για την αξιολόγηση, σας ενημερώνουμε ότι:

  Α. Αναφορικά με τον τελευταίο νόμο για την αξιολόγηση (Ν.4940/2022), και την αξιολογική περίοδο του έτους 2023:

  1) Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε την Τετάρτη 4 Μάη εκ νέου απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία στοχοθεσίας και αξιολόγησης.

  2) Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει δικαστική προσφυγή ενάντια στην απεργία – αποχή της Ομοσπονδίας μας, η απεργία - αποχή παραμένει σε ισχύ.

  3) Με τον ν. 4940/2022 έχει αλλάξει η συνολική διαδικασία της αξιολόγησης και θα
  πραγματοποιηθεί σε 3 στάδια. 

   Όσοι συνάδελφοι έχουν καταθέσει στους πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τις αντίστοιχες Διευθύνσεις τις δηλώσεις συμμετοχής τους στην απεργία - αποχή που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία μας είναι καλυμμένοι για το σύνολο
  των σταδίων.

  4) Σημειώνεται ότι υπάρχουν πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα στα οποία δεν
  έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του νόμου.

  Θεωρούμε αναγκαίο όλοι οι Σύλλογοι να ενημερώσουν σχετικά τα μέλη τους, να συζητήσουν για το περιεχόμενο αυτής της «αξιολόγησης», αξιοποιώντας όλες τις μορφές (συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, συσκέψεις κλπ). Να οργανώσουν την συγκέντρωση των εντύπων συμμετοχής στην απεργία – αποχή από τους συναδέλφους.


  Β. Σχετικά με τη διαδικασία της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022, η οποία γίνεται σύμφωνα με τον προηγούμενο νόμο (Ν. 4369/2016) κι έχει προθεσμία 19 Μάη:


  1) Αυτή η διαδικασία αφορά στην προηγούμενη χρονιά (2022) και δεν
  σχετίζεται με τη διαδικασία που ήδη έχει ξεκινήσει το προηγούμενο
  διάστημα σε σχέση με την στοχοθεσία και τον νέο νόμο της αξιολόγησης (Ν.
  4940/2022), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή το 2023.

  2) Για την αξιολογική περίοδο 2022, ισχύει η απόφαση που είχε λάβει το
  Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ για απεργία - αποχή.

  3) Επισυνάπτουμε την σχετική απόφαση της ΑΔΕΔΥ, καθώς επίσης και το ατομικό έντυπο δήλωσης συμμετοχής στην απεργία -
  αποχή για το έτος 2022, το οποίο πρέπει να συμπληρώσουν όλοι όσοι επιθυμούν να
  συμμετέχουν στην απεργία - αποχή για το έτος 2022. Τονίζουμε ότι το
  προηγούμενο αντίστοιχο έντυπο που συμπληρώθηκε από τους συναδέλφους
  αφορά στην αξιολογική περίοδο του 2023, άρα όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να
  συμμετέχουν και σε αυτή την απεργία - αποχή πρέπει να το συμπληρώσουν.