Τελευταία Νέα

  Νέα-Ανακοινώσεις

  Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2021

                                                                                                                     Προς:  κ. Βορίδη Μαυρουδή,

                                                                                                                                 Υπουργό Εσωτερικών

                                                                                                                                       κ. Συρίγο Άγγελο,

                                                                                                                                       Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων       

  Κύριε Υπουργέ,

  Κύριε Υφυπουργέ,

  Σε συνέχεια της από 5 Ιανουαρίου 2021 επιστολής μας, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, με την οποία αιτηθήκαμε την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 180 του νόμου 4764/2020(“Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”), το οποίο αφορά στην παράταση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και απολύμανσης των κτιρίων των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης, των κτιρίων των περιφερειακών υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και των κτιρίων των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για λόγους δημόσιας υγείας και στους συμβασιούχους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που εργάζονται στις υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης των Πανεπιστημίων, επανερχόμαστε με το ίδιο αίτημα καθώς και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα εργάζονται συμβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης, οι οποίες είναι “κομβικές”, πολύ περισσότερο στην περίοδο της πανδημίας που διανύουμε.

  Το ΚΣ της ΟΔΠΤΕ χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες των συλλόγων, τις κινητοποιήσεις, των εργαζομένων και των φοιτητών που πραγματοποιήθηκαν στις διάφορες πόλεις. Εργαζόμενοι, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές ενώσαμε τη φωνή μας και δώσαμε μια πρώτη απάντηση στα σχέδια της κυβέρνησης, κόντρα στο νομοσχέδιο - έκτρωμα, την ένταση της καταστολής.

  Με αφορμή την απόφαση συλλόγων εργαζομένων και φοιτητών του ΕΜΠ για διήμερο αποκλεισμό της Πολυτεχνειούπολης, ο Πρύτανης απεύθυνε επιστολή προς τους συλλόγους καλώντας τους εργαζόμενους “να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να ανακαλέσουμε την κινητοποίηση”.

  Η υποκρισία περισσεύει σε ένα κείμενο που αναφέρει μια σειρά από κινδύνους και αρνητικές συνέπειες που θα έχει η εν λόγω κινητοποίηση στη λειτουργία του Ιδρύματος και στους εργαζόμενους και φοιτητές:

  Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

  Η Υπ. Παιδείας από κοινού με τον Υπ. Προστασίας του Πολίτη παρουσίασαν την Τετάρτη 13/1 το άθλιο νομοσχέδιο για την ένταση της καταστολής στα πανεπιστήμια.  Η κυβέρνηση, όπως έχει κάνει όλο το διάστημα της πανδημίας, αξιοποιεί τα περιοριστικά μέτρα, ελπίζοντας ότι θα αποφύγει τις αντιδράσεις από φοιτητές και εργαζόμενους στα πανεπιστήμια.